YÜKÜMLÜLÜKLER AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİ (1) 6 yılda bir yenilenir. 4 yılda bir yenilenir. 2 yılda bir yenilenir.
ACİL DURUM PLANI (2) 6 yılda bir yenilenir. 4 yılda bir yenilenir. 2 yılda bir yenilenir.
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 3 yılda bir 8 saat 2 yılda bir 12 saat Yılda bir 16 saat
SAĞLIK MUAYENESİ (6) 5 yılda bir periyodik
muayene
3 yılda bir periyodik
muayene
Yılda bir periyodik
muayene
ACİL DURUM EKİPLERİ (7) 50 çalışanda bir 2 kişi

(arama kurtarma 1, yangın söndürme 1 kişi)
20 çalışanda 1 ilk yardımcı

40 çalışanda bir 2 kişi

(arama kurtarma 1, yangın söndürme 1 kişi)
10 çalışanda 1 ilk yardımcı

30 çalışanda bir 2 kişi

(arama kurtarma 1, yangın söndürme 1 kişi)
10 çalışanda 1 ilk yardımcı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (3) Çalışan başına ayda 10 dk. Çalışan başına ayda 20 dk. Çalışan başına ayda 40 dk.
İŞYERİ HEKİMİ (4) Çalışan başına ayda 5 dk. Çalışan başına ayda 10 dk. Çalışan başına ayda 15 dk.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (5) 10-49 kişi: çalışan başına
ayda 10 dk
50-249 kişi: çalışan başına ayda 15 dk
250 ve üzeri: çalışan başına ayda 20 dk
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ 2 ile 50 çalışan arasu 1 kişi,
51- 100 çalışan arası 2 kişi,
101- 500 çalışan arası 3 kişi,
501- 1000 çalışan arası 4 kişi,
1001 – 2000 arası 5 kişi,
2001 ve üzeri 6 kişi çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir.
(1) Risk değerlendirmesi şu durumlarda kısmen eya tamamen yenilenir: işyerinin taşınması ve binalarda değişiklik yapılması, işyerinde kullanılan teknoloji, makine ve ekipmanlarda değişiklik yapılması, üretim yönetiminde değişiklik olması, iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olayı meydana gelmesi, çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarında gerekli görülmesi, işyeri dışından kaynaklanan ve binayı etkileyen bir tehlike ortaya çıkması.
(2) Belirlenen acil durumları etkileyecek ve yeni acil durumların ortaya çıkmasına sebebiyet veren hallerde süre  beklenmeden yenilenir, yılda bir her işyeri acil durum tatbikatı yaptırmalıdır.
(3) Az tehlikeli sınıfta 1000 kişi çalışıyorsa 1 tam süreli, tehlikeli sınıfta 500 kişi çalışıyorsa 1 tam süreli, çok tehlikeli
sınıfta 250 kişi çalışıyorsa 1 tam süreli uzman görevlendirilir.
(4) Az tehlikeli sınıfta 2000 kişi çalışıyorsa 1 tam süreli, tehlikeli sınıfta 1000 kişi çalışıyorsa 1 tam süreli, çok tehlikeli
sınıfta 750 kişi çalışıyorsa 1 tam süreli hekim görevlendirilir.
(5) 10 ‘dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde görevlendirilir.
(6) Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
(7) 10 ‘dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 kişi görevlendirilmesi yeterlidir.