Ortam Ölçümleri Organizasyonu
İSG ölçümleri, gürültü ölçümü, aydınlatma ölçümü, termal konfor; sıcaklık, nem, hava akım hızı ölçümleri, toz ölçümü, gaz ölçümü, iç ortam VOC ölçümü, dozimetrik gürültü ölçümü, el, kol, vücut titreşim ölçümü, diğer kişisel maruziyet ölçümleri, gürültü haritası çıkarılması, termal konfor haritası çıkarılması, aydınlatma haritası çıkarılması, işyeri ortamında ağır metal analizi, kurşun, civa, krom, çinko, demir v.b. analizleri

İş Ekipmanları Periyodik Test ve Kontrol Organizasyonu
Kule vinç, mobil vinç, tavan vinci, pergel vinç, gırgır vinç, araç üstü vinç, caraskal, forklift, transpalet, araç lifti, istif makinası, hidrolik kriko, yük asansörü, asansör, buhar kazanı, kalorifer kazanı, kızgın yağ kazanı, sıcak su kazanı, kompresör, hava tankı, hidrofor, otoklav, buhar jeneratörü, genleşme tankı vb. ekipmanların periyodik kontrolleri ile, elektrik tesisatı topraklama , paratoner topraklama kontrolleri

Çevre Ölçüm Organizasyonu
Baca gazı emisyon, SO2 tayini, CO, CO2 O2 tayini, NO tayini, NO2, NOX tayini, islilik tayini, nem tayini, hız tayini, sıcaklık tayini, partikül madde tayini, VOC numune alma-GC/FID analizi, çevre havası toz ölçümü, PM 10 ortamda toz ölçümü, çöken toz ölçümleri, hava kalitesi dağılım modellemesi, çevresel gürültü ölçümü, izne tabi tesisler için ve izne tabi olmayan tesisler için gürültü ölçümü, ÇED kapsamında akustik rapor, eğlence yerleri için gürültü ölçümü, işyeri, atolye ve imalathaneler için çevresel gürültü ölçümü, akustik rapor ve gürültü dağılım modellemesi, mekanik titreşim, madencilik hava şoku ve yer titreşim ölçümü organizayonları

Mobil Sağlık Hizmetleri Organizasyonu
Akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, odyometri, portör muayenesi, hepatit – hiv taraması ve aşılama, tam kan sayımı (18 parametre), tam idrar tetkiki, kanda ve idrarda ağır metal tayini, biyokimyasal kan testleri, elektrokardiyografi (ekg), koruyucu aşılar, genel fizik muayene, bilgisayarlı göz muayenesi ve diğer tahlil konularının organize edilmesi

Satınalma Danışmanlığı
Organizasyon hizmetlerimize benzer şekilde, işletmeniz için ihtiyacınız olan yangın söndürme cihazları ve sistemleri, yangın söndürme araç ve gereçleri tedariği, yönlendirici, uyarı ikaz levha ve işaretleri tedariği, kişisel koruyucu donanım tedariği, iş kıyafetleri tedariği, iskele sistemleri vb. araç gereç ekipman ve donanımın profesyonel biçimde tarafınıza sağlanması organizasyonu ve ilgili konularda teknik destek danışmanlığı

Eğitim Hizmetlerimiz
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 • Çalışma mevzuatı eğitimi
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları eğitimi
 • İşyeri temizliği ve düzeni eğitimi
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar eğitimi
 • Meslek hastalıklarının sebepleri eğitimi
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması eğitimi
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri eğitimi
 • İlkyardım eğitimi
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri eğitimi
 • Elle kaldırma ve taşıma eğitimi
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma eğitimi
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı eğitimi
 • Ekranlı araçlarla çalışma eğitimi
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri eğitimi
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması eğitimi
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri eğitimi
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü eğitimi
 • Tahliye ve kurtarma

Diğer Eğitimler

 • İlk yardım Eğitimleri
 • Yangın Eğitimleri
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • Hijyen Eğitimi

Mesleki Eğitim Organizasyonu
Çalışanlarınızın akredite eğitim kurumlarından mesleki eğitimlerini alarak MEB onaylı mesleki eğitim sertifikası almaları aşamalarının tamamının organize edilmesi.

 • M.E.B Onaylı Mesleki Eğitimler;
 • Forklift, vinç vb. iş makinası operatör eğitimleri
 • Kaynakçı eğitimleri
 • Elektrikçi eğitimleri
 • Tornacı eğitimleri
 • Montajcı eğitimleri
 • Kalıp, demir, betoncu eğitimleri
 • Yalıtımcı eğitimleri
 • Duvar, sıva, boya, çatıcı eğitimleri
 • Diğer mesleki eğitimleri