Mahedan OSGB, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş özel bir kuruluştur.Mahedan OSGB, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan tüm yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için gerekli düzenlemeleri yapar ve rehberlik eder.

Mahedan OSGB, tecrübeli ve uzman kadrosu ile iş sağlığı ve güvenliği politikalarının işyeri çalışanlarının tamamının benimsemesi için gerekli çalışmaları yapar.